Naši členové jsou sportovci a naším posláním je jejich podpora. Ale nelze jen brát a neumět dávat. Povinností každého člena, s výjimkou začátečníků, je odstřílet každý rok minimálně tři závody v barvách klubu se statusem National Tournament a zúčastnit se klubových akcí. Kdo to nedodrží, zaplatí až trojnásobek uvedených cen. Rozhodnout se musí každý sám.