Typy luků

Tradiční luk - Longbow

Nejstarší luk, který vznikl už před 50. tisíci lety. V minulosti byl vyráběn z jednoho kusu dřeva, dnes je často lepený. Základní charakteristikou je, že svislá osa probíhá středem luku. Luk nemá žádná mířidla ani technické pomůcky. Dnes je samostatnou sportovní disciplínou, která vyžaduje od střelce především dobrý instinkt.

Tradiční reflexní luk

Od tradičního luku se liší prohnutím špiček ramen do opačného směru, reflexu. Tento luk vyznikl ve starověku, byl už standardně lepen z více druhů materiálu, a ramena se pak ohýbala nad párou. Toto řešení dávalo šípu vyšší rychlost, ale vyznačovalo se menší směrovou stabilitou oproti tradičnímu luku. Tento druh luku proslavili především Skythové a dodnes patří k oblíbeným zbraním vyznavačů tradic.

Zvratný luk - Olympijský luk

Konstrukčně vychází z tradičního reflexního luku, ale je jeho ramena jsou vychýlena od středové osy. To mu dává větší přesnost. Do kategorie zvratných (deflexních) luků patří i současný olympijský luk, který je složen ze samostatného středu a ramen a, ačkoliv může být vyroben i za použití dřeva, nejčastěji je kompozitní. Tedy k jeho výrobě se používají různé materiály jako je hliník, karbon nebo pryskyřice. Luk je pak obvykle osazen mířidly, zakládkou a dalšími technickými pomůckami pro zlepšení výstřelu.

Kladkový luk - Compound

Luk který využívá pro urychlení tětivy excentrických kladek. Vznikl v USA v 50. letech minulého století a oproti předchozím typům luku je výrazně přesnější i rychlejší. Přispívají k tomu jak samotné kladky, tak například použití optických členů v mířidlech. Jako jediný z výše uvedených luků je výhradně kompozitní, při jeho výrobě se nepoužívá dřevo. Kladkový luk je samostatnou sportovní diciplínou, ve světě je masově používán také jako lovecká zbraň.