Členství

Členem lukostřeleckého klubu LK ESKA Cheb se může stát kterákoliv osoba se zájmem o sportovní lukostřelbu. U nezletilých je podmínkou souhlas zákonných zástupců.

Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky se vztahují k danému kalendářnímu roku, není rozhodující, v kterém měsíci členství vzniká.

Příspěvky mohou být navýšeny v návaznosti na nesplnění povinností člena klubu, viz bod povinná účast.

Roční členský příspěvek

Dospělí - 2 500 Kč

Děti a mládež do 18 let - 2 000 Kč

Senioři nad 60. let a nestřílející - 750 Kč

Čestní členové - 0 Kč

Ceny pro veřejnost

250 Kč / hod - osoba s instruktorem

200 Kč / hod - dtto od tří osob výše

400 Kč / hod - individuální trenér

200 Kč / hod - s vlastním vybavením 1

Klubové tréninky

Tréninky jsou individuální a mohou se odehrávat kdykoliv. Klub zajišťuje 2x týdně tréninky mládeže za účasti klubových trenérů. tyto jsou určeny výhradně pro členy, nemůže se jich účastnit veřejnost. V průběhu roku pak klub organizuje pro své členy víkendová soustředění s profesionálními trenéry. Náklady na tato soustředení jsou plně hrazena ze strany účastníků formou podílu na nákladech, pokud není určeno jinak.

Přístup na střelnici

Přístup do areálu střelnice mají pouze členové klubu, cizí osoby mohou na střelnici vstupovat pouze v doprovodu zletilého člena LK ESKA Cheb. Využívání střelnice jiným osobám než členům klubu je umožněno pouze za úplatu na základě předchozího souhlasu vedení klubu, s výjimkou takzvané lukostřelby pro veřejnost hrazené dle platného ceníku.

Finanční podpora střelců

Střelci mají možnost požádat vedení klubu o finanční podporu své sportovní činnosti. Tato se uděluje pouze v případě účasti na vrcholných podnicích a je podmíněna aktuální výkonností střelce. O jejím udělení či neudělení plně rozhoduje rada LK ESKA Cheb v návaznosti na finanční možnosti klubu. Na udělení podpory není právní nárok.

Povinná účast

Cílem klubu LK ESKA Cheb je provozování sportu, není zaměřen na rekreační aktivity. Každý člen je proto, mimo jiné, povinnen absolvovat minimálně 3x ročně lukostřelecký závod s označením National Tournament (registrován ČLS). V opačném případě platí zvýšené členské příspěvky. Více informací v tzv. Letáku pro členy.