Historie

Lukostřelba má v Chebu pravděpodobně výrazně delší tradice než by se mohlo v současné době zdát. Mimo jiné i proto, že v dobách před nástupem střelných zbraní patřil právě luk k běžně užívaným zbraním, které měly své místo zcela jistě také v armádě chebského městského státu. Tato oblast však není soudobou odbornou literaturou dostatečně zpracována, stejně jako existence případné sportovní lukostřelby ve městě v první polovině 20. století.

40. léta

1945

Novodobá historie chebské lukostřelby se tak začala psát až po druhé světové válce. Přesné informace o poválečném období a okolnostech vzniku dnešního lukostřeleckého oddílu TJ ESKA Cheb chybí. Pravděpodobně se ale zrodil na základě několika okolností. Tou první může být fakt, že ve městě žila v té době řada původních německých obyvatel, kteří mohli mít vazbu na předválečné střelce.

Druhou mohl být příchod české lukostřelecké legendy Františka Hadaše do Chebu. Bývalý mistr světa z roku 1938 byl totiž jmenován národním správcem ve výrobně sportovního nářadí, kde začal vyrábět také své první luky. Oddílové dokumenty ze 70. let z pera tehdejšího předsedy Zdenka Krause spojují vznik oddílu právě s Hadašem s tím, že původní název měl znít Sokol Eska. Název oddíl nese podle slavné, dnes však již zaniklé, firmy vyrábějící jízdní kola Eska. Její jméno je složeno z fonetického přepisu počátečních písmen otců společnosti, Ambrose Swetlíka a Heinricha Kastrupa, tedy ES-KA.

1946

Václav Karola starší se v dresu Chebu stává novým mistrem Československa. Kde tato legenda české lukostřelby v Chebu trénovala a zda vůbec, to není jasné. První známý lukostřelecký areál se totiž začal stavět až o tři roky později.

1948

Václav Hadaš starší se stává mistrem ČSR.

1949

Začíná se budovat „drnová” střelnice v prostoru levého břehu Ohře pod vilou Union. Jednou z jejích dominant je i starý dělostřelecký kanón, dnes stojící v areálu chebského hradu. Jak se na místo dostal není známo. Hadaš je znovu mistrem ČSR a spolu s ním i chebský Synek, který získal titul v dorostencích. V zimě střelci trénují v hale střelnice u tenisových kurtů.

50. léta

1950

Vzniká družstvo dorostenek ve složení Dáda Novotná, Eliška Vaníková a Alenka Zástavová. Klub reprezentuje na závodech vedle Hadaše také Pepík Klement, Václav Zeman, Jarda Dacko nebo Franta Freďák Jindra a ??? Zahradníček. Luky a další vybavení dodává ze své výroby Hadaš. Přichází řada studentů chebského gymnázia kteří vstupují do klubu. Zástavová se stává dorosteneckou mystryní ČSR.

Po roce 1950: Po odchodu Františka Hadaše do Prahy klub začíná postupně upadat.

60. léta

V Chebu vzniká lukostřelecký oddíl DTJ Spartak Cheb, jehož členy jsou manželé Kohoutovi, Sklenářovi a pánové Zeman, Dacko, Vobořil, Měsíček, Zdeněk Kraus, Jiří Hejna, Jaroslav Vobořil a Šíbl. Střelnice disponuje nejméně devítí stáními, klubovnou a dalším potřebným zázemím.

1965

Připravuje se výstavba fotbalového stadionu. Pro jeho umístění je vybrána lokalita kde sídlí lukostřelecký oddíl.

1967

Lukostřelci, fungující již pod hlavičkou klubu Spartak ESKA Cheb jsou nuceni kvůli výstavbě fotbalového stadionu opustit střelnici. Jako náhradu získávají prostor bývalé veřejné plovárny pod městskými hradbami se zbytky dřevěných mol a polorozpadlým objektem bývalé restaurace. Areál je nutné odvodnit. Předsedou klubu je v té době již Zdeněk Kraus.

1969

Po několika letech a stovkách odpracovaných hodin se členům klubu, nyní již fungujícího pod názvem ESKA Cheb, daří dokončit areál střelnice, který již disponuje veškerým potřebným vybavením počínaje záchytnými stěnami až po použitelnou klubovnu. Téhož roku Zdeněk Kraus vybojovává také druhé místo na republikovém mistrovství v terénních závodech za Bedřichem Smolným z karlovarské Slávie.

70. léta

1970

Zdeněk Kraus zcela neočekávaně získává titul mistra Československa ve střelbě na terč (celá FITA), a je následně nominován do národní reprezentace. Původní outsider z Chebu, se kterým nikdo nepočítal, tak v následujících letech úspěšně reprezentuje na řadě mezinárodních turnajů od Anglie až po Mongolsko.

1971

Klub na tři roky provizorně stěhuje zimní tréninky do sálu restaurace Svoboda.

1973

Květoslava Krausová získává bronz z mistrovství republiky v terénních závodech, který v následujícím roce potvrdí.

1974

Lukostřelci Zdeněk Kraus a Květoslava Krausová jsou, stejně jako v předchozích i následujících letech, opakovaně mezi vyhodnocenými nejlepšími sportovci okresu Cheb.

197?

Květoslava Krausová získává stříbro na mistrovství republiky v terénních závodech.

80. léta

1982

Při Středním odborném zemědělském učilišti v Chebu byl založen lukostřelecký koružek. O ten byl ze strany učňů značný zájem a kroužek postupně vychoval celou řadu kvalitních mladých lukostřelců. Zanikl v roce 1989.

1986

Rodí se tradice závodů Střelba ku ptáku. Ta navazuje na historickou kratochvíli kdy lukostřelci ve středověku soutěžili ve střelbě na maketu dravce umístěnou na stožáru. Kdo zasáhl levé křídlo byl levým maršálem, kdo pravé ten pravým maršálem, a kdo tělo, stal se ptačím králem, který pak měl tu čest pohostit všechny přítomné. Narozdíl od toho středověkého byl ale novodobý chebský pták jen malovaný. Tradice se udržela zhruba do počátku 90. let.

198?

Smíšené lukostřelecké družstvo mužů ve složení Milan Baxa, Josef Brettl, František Hanza, Jiří Hejna, Zdeněk Kraus a Květoslava Krausová postupují do první ligy, kde se drží až do 90. let.

1987

Chebský lukostřelec Martin Šmíd získává titul dorosteneckého mistra republiky.

90. léta

1999

Zemřel dlouholetý předseda klubu Zdeněk Kraus. Ačkoliv bojoval s leukémií, trénoval, zajišťoval chod klubu a ještě několik měsíců před svým ochodem organizoval závod Lovecká v Chebu. Novým předsedou klubu se stal Josef Brettl. Družstvo chebských lukostřelců ve složení Josef Brettl, Jan Eichler a Pavel Smažík získávají titul mistrů republiky v halové lukostřelbě.

Moderní historie klubu

2001

V Chebu se konal v září první, a zatím poslední, ročník Memoriálu Františka Hadaše a Zdeňka Krause. Družstvo chebských lukostřelců ve složení Josef Brettl, Jan Eichler a Pavel Smažík získávají titul mistrů republiky v halové lukostřelbě.

2004

Kvůli plánované přeshraniční krajinné výstavě Cheb - Marktredwitz lukostřelci uzavírají dohodu s městem, na jejímž základě opouští střelnici na břehu Ohře výměnou za vybudování nového areálu. Podle příslibů radnice by ji měl mít klub nejdéle do dvou let.

2006

V Chebu probíhá krajinná výstava. Původní areál střelnice zmizel bezestopy, připomíná ji už jen dochovalý portál na vstupu novostavby restaurace pod hradbami v místech bývalé klubovny. Nová střelnice zatím není. Město zamítlo návrh přestěhovat lukostřelce na starou armádní střelnici v areálu bývalých kasáren, a rozhoduje se pro rekultivaci bývalého kamenolomu na protějším břehu Ohře.

2008

Po řadě technických problémů a vynaložení značného objemu peněz je dokončena nová střelnice v prostoru bývalého lomu. Klub, který už čtyři roky nemá kde trénovat, se mezi tím víceméně rozpadá, přichází o družstvo mládeže a zůstává jen několik skalních členů, kteří v novém areálu příležitostně trénují.

2010

Hanácký lukostřelec Martin Hámor mladší, který trénuje na chebské střelnici, získává bronz na 76. mistrovství České republiky dospělých v lukostřelbě, které proběhlo v Novém Městě nad Metují. Ve střelbě z reflexního luku se umístil za Filipem Pertlíkem a vítězným Martinem Bulířem. V závěru roku se rodí z iniciativy Vladislava Podrackého a za pomoci lukostřelců z TJ Slavia Karlovy Vary myšlenka obnovit tradici lukostřelbu v Chebu a činnost tamního oddílu.

2011

Po únorovém bouřlivém jednání tříčlenného zbytku oddílu po výzvě Podrackého rezignuje dosavadní předseda Brettl na funkci a poté i na členství. Základna oddílu se tak smrkne na tři fakticky fungující členy. Na jaře začínají intenzivní přípravy na obnově sportovní činnosti na chebské střelnici. Vrací se i někteří bývalí členové, mj. Pavel Smažík, který se následně stává novým předsedou oddílu. Na střelnici proběhnou po desetileté pauze první dva závody. Vzniká idea seriálu přeshraniční česko-německé lukostřelecké Egrensis ligy, která ve svém prvním ročníku zahrnuje sedm turnajů. Po náhlé zdravotní komplikaci zemřel bývalý předseda oddílu Josef Brettl. Martin Hámor se stává 77. mistrem České republiky v lukostřelbě.

2012

Člen chebského oddílu Martin Hámor se stává mistrem České republiky v halové lukostřelbě v reflexním luku. Chebský kladkař Vladislav Podracký obsadil na MČR v dresu pražského 1. KLK čtvrté místo v soutěži družstev. Probíhají přípravy na dostavbu areálu, v září na střelnici proběhl také první závod pro mládež organizovaný společně s LK Tachov.

2013

Člen chebského oddílu Martin Hámor vybojoval 9. příčku na halovém mistrovství Evropy. Oddíl po letech začal střílet přebor v reflexním luku kde nasadil družstvo ve složení Pavel Smažík, Michal Prosba, Vít Vejražka a Martin Pažďora. Zároveň začal střílet nejvyšší soutěž v kategorii kladkových luků, když v lize nasadil dvoučlenný tým Vladislav Podracký a Martin Klapper. Provoz střelnice v jarních měsících výrazně zbrzily dlouhotrvající deště a probíhající přestavba sportovišť v areálu na levém břehu Ohře. Cheb získává pořadatelství jubilejního 80. MČR v terčové lukostřelbě dospělých a dorostu pro rok 2014. V květnu město zahájilo také práce na dostavbě střelnice. V červnu se Martin Hámor za podpory Karlovarského kraje, a měst Cheb i Kynšperk nad Ohří zúčastnil závodu světového poháru v turecké Antalyi, kde obsadil 57. příčku. Kvůli plánováné dostavbě areálu bylo konání prvních závodů odsunuto na srpen. Nakonec se dostavba protáhla a pokračovat bude až do jara 2014.

2014

Od prvního ledna přestala být lukostřelba součástí Tělovýchovné jednoty Eska Cheb a stávající se samostatným sdružením pod názvem LK ESKA Cheb. Předsedou klubu se dočasně stává dvojnásobný mistr České republiky a reprezentační střelec Martin Hámor, aby ho již v únoru vystřídal staronový předseda Pavel Smažík. Katrin Chaloupková se stává v kladkovém luku starších žákyň halovou mistryní České republiky. Tomáš Bouda obsazuje skvělé čtvrté místo na dorosteneckém mistrovství ČR, a chebský Vít Vejražka přiřazený k družstvu SK Start Praha získává zlato v dorosteneckých družstvech. V květnu je díky městu Cheb dokončeno zastřešení střelnice. V červnu se starší žákyně Martina Zikmundová stala v divizi kladkový luk v Plzni mistryní České republiky v terčové lukostřelbě.

2015

V roce 2015 klub uspořádal celkem sedm závodů.

2016

Sportovní, ekonomické i společenské dění v klubu ovlivnila v roce 2016 zcela zásadní měrou dostavba střelnice, která měla pozitivní vliv na zlepšení kvality areálu, ale zároveň zcela negativní dopad na příjmovou stránku rozpočtu klubu, kde došlo k propadu o více než 200 tisíc Kč oproti předcházejícímu období. Ztrátu hospodaření klub kryl z příjmů za minulá období.

Rekonstrukci povrchu lukostřeleckého areálu provedlo na své náklady město Cheb, které je vlastníkem areálu. Šlo o dohodu o nápravě původního projektu, který nezajistil dostatečně odvodnění areálu a v nepříznivých podmínkách se v areálu nacházelo v některých místech až 10 cm vody. Stavební práce byla zahájeny se zpožděním několika měsíců až počátkem roku a dokončeny byly teprve v červnu, takže nebylo možné pořádání žádného z tradičních jarních ani letních závodů kvůli nedostatečné únosnosti travního porostu. Prvním realizovaným závodem letní sezóny tak mohlo být až mistrovství České republiky dorostu. Velká část sezóny se tak odehrávala ve formě tréninků v improvizovaných podmínkách a účasti na závodech pořádaných jinými kluby a oddíly. I přesto klub po sportovní stránce dosáhl dobrých výsledků, viz níže.

Jinak i z hlediska vnitřního života v klubu se většina dění točila kolem rekonstrukce areálu. V rámci výstavby nového povrchu nechal klub za své prostředky zbudovat novou lukostřeleckou metru o délce 35 metrů a šířkou dostatečnou i pro střelbu vozíčkářů. Z důvodů změny legislativy pak v květnu proběhla výroční členská schůze, jejímž hlavním bodem programu bylo schválení nových stanov, a tedy i změny právní subjektivity z občanského sdružení na zapsaný spolek. Součástí byla i volba nových orgánů spolku, které se však oproti předchozí struktuře nijak nezměnily, s výjimkou rozšíření počtu statutárních zástupců z dosavadních dvou na tři.

Kvůli rekonstrukci areálu se nekonal tradiční jarní nábor mládeže, což se může v budoucnosti negativně projevit na obsazení mládežnických kategorií, kde může být roční výpadek a bude nutné toto riziko eliminovat při náboru v roce 2017.

2017

V roce 2017 probíhala na chebské střelnici výměna povrchu střelnici ve návaznosti na ukončenou dostavbu. To mělo pozitivní vliv na zlepšení kvality areálu, ale vyžádala si zvýšené náklady na dosývání, hnojení i sekání. I přesto se na střelnici podařilo uspořádat celkem pět závodů, z toho čtyři lokálního charakteru a v září pak i finálové kolo 1. ligy terčové lukostřelby. Celkově se pak členové klubu z=učastnili 31. závodů v České republuce i zahraničí. Martina Zikmundová se stala mistryní ČR v hale dorostu, Vít Vejražka se pak stal akademickým halovým mistrem České republiky.

2019

V září se na chebské střelnici koná 28. Mistroství České republiky žactva. Závodu se zúčastnila stovka mladých střelců.